Szkolenie na potrzeby Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej

jan nycek_szkolenia dla sluzb mundurowych_obrona walka nozem_palka teleskopowa_walka wrecz_samoobrona_16.jpg

Mistrz Jan Nycek, twórca Systemu SAJN, rozpoczął prowadzenie cyklu szkoleń na potrzeby Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej. 

Szkolenia, dedykowane potrzebom oddziałów specjalnych, obejmują głównie specjalistyczne zagadnienia obrony przed nożem oraz walki nożem, a także elementy walki wręcz i techniki interwencji pałką teleskopową.

Jest to jedna z wielu form szkolenia w jednostkach specjalnych, prowadzona ze szczególnym uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa a także z dużym naciskiem na zachowanie bezpieczeństwa interweniujących oraz samego agresora, co jest niezwykle istotne podczas realnych interwencji.

System SAJN to wyczerpujące zestawy technik, oparte na naturalnej ergonomii ruchu, łączące się w skuteczne sekwencje taktyczne i obronne, w których największy nacisk jest położony na realną efektywność i bezpieczeństwo interwencji. Z tego względu System SAJN cieszy się dużym powodzeniem wśród służb mundurowych: policji, straży granicznej, służby więziennej czy żandarmerii wojskowej, które to służby w swojej codziennej pracy spotykają się z realnymi zagrożeniami i potrzebują realnego systemu przeciwdziałania tym zagrożeniom

jan nycek_szkolenia dla sluzb mundurowych_obrona walka nozem_palka teleskopowa_walka wrecz_samoobrona_19.jpg
Jan Nycek