Sztab Straży Granicznej

Starosta Powiatu Oleśnickiego

Sean Jenkins

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku

Centrum Szkolenia Straży Granicznej 

Komendant Szkolenia Służby Więziennej 

Nadwiślański Oddział Straży Granicznej

Instruktorzy Oddziału Straży Granicznej

Instruktorzy Oddziału Straży Granicznej

Jednostka Policji Arabia Saudyjska

Jednostka Policji Arabia Saudyjska

Akademia Marynarki Wojennej 

Akademia Marynarki Wojennej 

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ